Exempel på tjänster

Medverka vid införandet av ett ledningssystem

Bygger på utbildning, analys av verksamheten, coachning och direkt medverkan vid införandet. Detta genomförs hos kunden.


En ny utgåva av en standard ges ut

En ny utgåva av ISO 9001 och ISO 14001 gavs ut i november 2015. En övergångstid på 3 år är fastlagd för att gå över från den gamla standarden till den nya versionen av respektive standard. 

 

Även IRIS, standarden för rullande tåg, kommer med en ny utgåva i maj 2017. Det kommer att bli en standard inom ISO familjen och heter ISO/TS 22163:2017. Den bygger på ISO 9001:2015 med de tillägg som tåg branschen anser sig behöva. Här är övergångstiden satt till 14 september 2018.

 

Jag hjälper dig att identifiera de gap som finns samt att stänga gapen.


Uppfräschning av befintligt ledningssystem

När ledningssystem har varit i drift ett tag och där ledningen inte anser att de får ut vad de vill. I detta läge kan det vara bra med en nystart och fokusera på följande:

 1. analysera nuläget.
 2. hitta förbättringspunkter.
 3. genomföra utbildning.
 4. se över rutiner.
 5. bollplank för att diskutera olika alternativ och lösningar.


Utbildning och kurser

Traditionell utbildning med ett underlag som är anpassas efter kundens behov. Detta genomförs hos kunden eller i hyrda lokaler. Typiska kurser är utbildning i:

 1. enstaka standard, t.ex. IRIS/ISO 9001.
 2. uppbyggnad av ledningssystem, t.ex. ISO 9001 och ISO 14001.
 3. uppgradering av en standard, t.ex. från ISO 9001:2008 till ISO 9001:2015.
 4. genomförandet av interna revisioner.
 5. genomförandet av ledningens genomgång.
 6. verktyg som kan användas i verksamheten, t.ex. FMEA, SWOT och PDCA.
 7. de sju management verktygen.
 8. de åtta ledningsprinciperna.
 9. hantering av miljöaspekter.
 10. hantering av miljölagar.


Genomförande av interna revisioner

Revision av kundens ledningssystem enligt företagets rutiner. Genomförs när kunden inte har egen kompetens, egen tid eller önskar externa ögon på sitt ledningssystem.


Revision av underleverantörer

Revision av kundens underleverantörer efter företagets rutiner. Genomförs när kunden inte har egen kompetens eller tid för genomförandet. Detta genomförs hos kundens underleverantör.


Bedömning av ledningssystemet

Gå från det digitala tänkandet till ett mer analogt. Från uppfyllandet av krav till ett prestationsorienterad bedömning. Ett certifikat visar enbart att företaget uppfyller standardens krav. Det går inte från certifikatet se var företaget har sina förbättringsområden. En lösning är att varje område bedöms enligt en förutbestämd skala och tilldelas en poäng istället för att enbart säga uppfyller/inte uppfyller. Baserat på denna poängfördelning kan sedan företaget analyseras som skall förbättras.


Revision före ett övertag av ett företag

Skall Du köpa ett företag och undrar ur deras ledningssystem är? Jag genomför en revision mot en erkänd standard eller mot dina krav.